Politica de confidențialitate InterSOFT

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la ce tip de informație identificabilă personal este colectată de la dvs., scopul și temeiul prelucrării datelor, cum și unde am putea folosi această informație, cum înțelegem noi să protejăm informația colectată de la dvs., cine are acces la informația colectată de la dvs. și cum pot fi corectate în timp inadvertențele din informația preluată.

 

Despre noi

InterSOFT Start Solutions SRL , cu sediul în București, sector 2, str. Nicolae Filipescu, nr. 53-55, număr de înregistrare la registrul comerțului J40/7639/2014, cod fiscal RO 33322231, telefon de contact 0213.117.992, e-mail office@intersoft.ro și InterSOFT Start Technology SRL , cu sediul în  Galați, str. Universității, nr. 11,  număr de înregistrare la registrul comerțului J17/736/2010, cod fiscal 27262909, telefon contact 0236.477.007, e-mail office@intersoft.ro, denumite în continuare InterSOFT.

InterSOFT respectă legislația romană în vigoare, în speță Legea nr. 677/2001 (și Regulamentul 2016/679/UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , modificată și completată, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 1. Scopul și temeiul prelucrării datelor:

– posibilitatea întocmirii de oferte de preț personalizate, expedierea și facturarea produselor cumpărate, toate acestea sunt  în conformitate cu legislația Romană în vigoare.

– posibilitatea testării produselor software de către utilizatorii interesați

– posibilitatea asigurării serviciilor de mentenanță, conform duratei de valabilitate a licenței (în cazul clienților)

– participarea la cursul autorizat de formare profesională  “Tehnician devize și măsurători în construcții” – cod COR 311215 perfecționare și inițiere

– trimiterea de Newslettere periodice de InterSOFT, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

 

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între InterSOFT și dvs.

Pentru cursul de formare profesională prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară  pentru eliberarea certificatului de absolvire emis de următoarele instituții ale statului:

 • Ministerul Educației Naționale
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 • Autoritatea Națională pentru Calificări

Respectiv pentru Newslettere, există acordul dvs. dat în momentul creării contului pe website-ul nostru  www.intersoft.ro / www.devize.ro ). Acordul dvs. îl puteți revoca la cerere.

 1. Ce informații colectăm

InterSOFT colectează informații de la utilizatorii săi direct de la utilizator prin pagina de înregistrare din website-ul nostru (www.intersoft.ro / www.devize.ro ), fie prin expedierea acestor date pe e-mail operatorilor de la InterSOFT.

Informație furnizată direct de utilizator: atunci când vă faceți un cont în website-ul nostru www.intersoft.ro / www.devize.ro, trebuie să ne furnizați numele dvs., adresa dvs. de e-mail, numărul dvs. de telefon și alte informații opționale. Cu cât veți furniza mai multă informație în mod voluntar, cu atât mai bine vă putem personaliza informațiile oferite la viitoarea dvs. vizită. În momentul în care doriți să finalizați o comandă pe site, veți fi întrebați de mai multe detalii legate de persoana fizică sau juridică pe numele căreia trebuie să se facă facturarea și trimiterea produselor cumpărate de către dvs.

Expedierea datelor suplimentare (nume companie, CUI/CIF, Nr. registru comerț, adresă firmă, IBAN bancă, IBAN trezorerie) pe e-mail pentru întocmirea documentelor fiscale.

Activitarea pe site-urile noastre: serverul InterSOFT nu înregistrează activitatea dvs. pe site-urile noastre, NU salvează IP-ul dvs,  nici ora vizitei dvs, și nici locul de unde ați intrat în site-urile noastre.

Cookie-uri: InterSOFT prin web site-ul deținut (www.intersoft.ro / www.devize.ro ) nu folosește în momentul de față acest instrument de stocare a unor date potențiale cu caracter personal. Deci cookie-urilor pot fi dezactivate pentru domeniile devize.ro și intersoft.ro .

 1. Cum și când folosim informațiile

InterSOFT folosește informația colectată de la dvs. în mai multe feluri, în funcție de tipul de informație colectat:

Informație furnizată direct de utilizator: această informație este folosită în scopul personalizării serviciilor oferite dvs. și a verificării identității dvs. În măsura în care datele sunt acordate pentru cumpărarea unui produs, ele vor fi folosite pentru facturare și livrare, în conformitate cu legislația română în vigoare. De asemenea, în măsura în care ați optat să primiți newsletter-ul nostru, vom folosi datele primite de la dvs. pentru corecta personalizare a acestuia și informarea dvs. cu privire la ofertele InterSOFT;

 1. Cum protejăm informațiile colectate de la dvs.

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală pentru noi. InterSOFT nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dvs. expres și prealabil. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate în serverul local InterSOFT (și nu în Cloud). Serverul, respectiv aplicația de tip CRM responsabilă cu gestiunea datelor personale este accesibilă doar din intranetul companiei, inclusiv VPN. Site-ul www.intersoft.ro / www.devize.ro conține doar un formular de înregistrare/ creare cont. Acest cont este validat prin introducerea unui “cod de activare”  recepționat de utilizator printr-un SMS. Logarea neautorizată pe site-ul nostru cu datele unui utilizator prin mijloace ilicite nu constituie o problemă de securitate majoră, întrucât logarea pe site nu permite accesul la date cu caracter personal.

 1. Cine are acces la informațiile colectate de la dvs.

InterSOFT nu va dezvălui nici un fel de informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință. În același timp însă, InterSOFT poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când este cerut de o autoritatea competența sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor InterSOFT.

 1.  Care sunt drepturile dvs:

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor personale colectate de către noi. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, expediată la adresa poștală InterSOFT Start Solutions SRL  (București,  sector 2, str. N. Filipescu, nr. 53-55, et. 5, cod poștal 020961) sau la adresa de  e-mail office@intersoft.ro.

 1. Cât timp păstrăm datele colectate de la dvs.

În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom stoca datele dumneavoastră. După expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi șterse în siguranță.

Scop Perioada stocării
Gestionarea relației pre-contractuale cu clienții 5 ani* pentru prospecți
Gestionarea relației post-contractuale cu clienții, asigurarea serviciilor de mentenanță durata de valabilitate a licenței + 2 ani* de la încheierea contractului
Posibilitatea testării produselor software de către utilizatorii interesați 5 ani* pentru prospecți
Trimiterea de Newslettere periodice despre produse și servicii 5 ani* pentru prospecți
Participarea la formare profesională “Tehnician devize și măsurători în construcții” – cod COR 311215 perfecționare și inițiere 5 ani conform legislației  în vigoare la data prezentei
Eliberarea certificatelor nominale și a suplimentelor descriptive 5 ani conform legislației in vigoare la data prezentei

* în cazul prospecților, aceștia își pot exprima dorința de radiere din baza InterSOFT printr-o cerere semnată și datată, expediată la adresa poștală:  InterSOFT Start Solutions SRL  București,  sector 2, str. N. Filipescu, nr. 53-55, et. 5, cod poștal 020961  sau la adresa de e-mail office@intersoft.ro.