Sigrid – ERP – Sistem de planificare resurse – contabilitate constructii

Sigrid – ERP – Sistem de planificare resurse – contabilitate constructii
SIGRID ERP

SIGRID ERP este un sistem informatic destinat urmãririi activitãtilor generale din cadrul unei companii indiferent de domeniul de activitate, precum si a activitãtilor specifice din domeniile:constructii, imobiliare, comert, servicii, productie.

Functionalitatea sistemului SIGRID ERP este grupatã în douã categorii:

 

Administrarea generalã a companiilor:Administrarea activitãtilor specifice:

1. Contabilitate
2. Financiar
3. Buget
4. Achizitii
5. Vânzãri
6. Stocuri
7. Imobilizãri
8. Resurse umane
9. Utilaje
10. Administrarea documentelor

11. Constructii
12. CRM
13. Imobiliare

SIGRID ERP CONSTRUCTOR este un sistem informatic destinat administrãrii
activitãtii din domeniul executiei lucrãrilor de constructii si instalatii. Pe lângã
functionalitatea tipicã de administrare financiar – contabilã, SIGRID ERP
CONSTRUCTOR asigurã cadrul necesar urmãririi tuturor cheltuielilor directe si
indirecte legate de executia proiectelor.Cheltuielile sunt structurate pe listele
cu cantitãti de lucrãri aferente devizelor de lucrãri ale contractelor de
executie. OBIECTIVUL SIGRID ERP CONSTRUCTOR este controlul în timp
real al cheltuielilor în paralel cu urmãrirea îndeplinirii obiectivelor de executie.

EXIGENTA sistemului este mentinerea cheltuielilor de executie sub nivelul costurilor estimate, în paralel cu urmãrirea valoricã a productiei realizate, cu scopul mentinerii profitului la nivelul scontat.

 

imagine_blue

Grafic_sigrPentru îndeplinirea întocmai a OBIECTIVULUI, sistemul trebuie sã includã în
structura sa toatã functionalitatea modulelor pentru administrarea generalã
a companiei, în scopul culegerii în timp real, din toate punctele de lucru,
filialele, departamentele, santierele si depozitele companiei a informatiilor
legate de cheltuielile cu:

  • aprovizionarea si consumul de materiale
  • planificarea si consumul de mânã de lucru
  •  exploatarea utilajelor
  • transportul resurselor pe santiere
  • subcontractantii
  • diverse alte cheltuieli directe si indirecte

Toate cheltuielile înregistrate sunt preluate de modulul CONSTRUCTOR, alocate automat proiectelor si defalcate pe listele cu cantitãti de lucrãri ale elementelor de constructii executate. Întreaga structurã a listelor cu cantitãti de lucrãri este sincronizatã cu devizul-ofertã ce stã la
baza contractului de executie.