Mentenanta ISDP 10

Mentenanță ISDP constă în:
 • Consultanță tehnica:
 • recomandari pentru cele mai bune soluții și metode de utilizare a programului oferite la solicitarea utilizatorilor avansați sau începători.
 • Consultanță de specialitate:
 • recomandari pentru realizarea documentației de ofertare, a devizelor de lucrări și a devizului general oferite la solicitarea utilizatorilor avansați sau începători.
 • Consultanță pentru soluționarea cerințelor autorităților contractante în timpul desfășurării procedurilor de licitații,
 • realizarea de norme locale, calculul consumurilor de resurse pentru lucrări diverse la solicitarea utilizatorilor.
 • Consultanța este asigurată de patru ingineri de specialitate cu experiență în profesia de tehnician devize și măsurători în construcții de peste 20 ani.
 • Actualizarea normelor:
 • completarea cataloagelor de norme de deviz pentru lucrările în construcții și instalații prin crearea de norme noi și preluarea normelor republicane publicate de instituțiile specializate.
 • Actualizarea preturilor:
 • actualizarea periodică prețurilor la resursele utilizate în normele de lucrări
 • actualizarea lunară a indicilor de creștere a preturilor calculați de INS București
 • Curs euro conform BNR
 • actualizarea cursului de schimb euro/leu, conform BNR.
 • Modificări legislative:
 • actualizarea algoritmilor de calcul și a rapoartelor pentru ca acestea să fie conforme cu cele mai noi prevederi legislative.
 • Modificări solicitate de utilizatori:
 • înregistrarea și analizarea solicitărilor primite din partea utilizatorilor pentru îmbunătățirea funcțiilor și a rapoartelor în conformitate cu cele mai noi practici ale autorităților contractante și a exigențelor utilizatorilor de programe de devize;
 • Noi versiuni ale programului elaborate în urma implementării acestora