Curs Devizier

ORGANIZÃM CURSURI AUTORIZATE DE PERFECTIONARE

TEHNICIAN DEVIZE SI MÃSURÃTORI ÎN CONSTRUCTII

-cod COR 311215-

înscrie-te la curs!

logo-ANC_resizedsigla_mmfpspvrsigla_MEN

TEMATICI

1. Modul competente matematice si informatice
2. Modul SSM – SU
3. Modul devize
4. Modul situatii lucrãri si urmãrire productie

adult_learners

Structura Cursului:

-50 ore pregãtire teoreticã
-30 ore pregãtire practicã

Cursul se adreseazã atât persoanelor fizice cât si companiilor, în cadrul programelor de formare profesionalã continuã a personalului.

Se oferã acces pentru Licenta InterSOFT Deviz Profesional 2015 Student, pe perioada cursului.

Certificatul obtinut în urma absolvirii cursului de “Tehnician devize si mãsurãtori în constructii” este eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.

Notã: *În conformitate cu Titlul II, Art.21, alineatul 2, litera h) din Codul Fiscal – contravaloarea cursului reprezintã cheltuialã deductibilã la calculul impozitului pe profit.

 

COMPETENTE DEPRINSE ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI

writting_man

Competente cheie:
-Competente de bazã în matematicã, stiinte si tehnologie
-Competente informatice
Competente generale:
-Aplicarea prevederilor legale referitoare la sãnãtatea si securitatea în muncã si în domeniul situatiilor de urgentã
Competente specifice:
-Realizarea documentãrii privind preturile pietei
-Efectuarea antemãsurãtorilor
-Întocmirea devizelor
-Întocmirea situatiilor de lucrãri pentru decontarea plãtilor
-Monitorizarea stadiului de realizare a lucrãrilor de constructiilady_pen

BUCURESTI

Str. N. Filipescu, nr. 53-55, et.5
tel/fax: 0213.117.992

Gabriela Sav
Manager de Proiect
mobil: +40 741.031.700
gabriela@intersoft.ro

GALATI

Str. Universitãtii, nr. 11
tel/fax: 0236.477.007

Elena Vintila
Inginer, consultant de specialitate
mobil: +40 746.159.297
elena@intersoft.ro