Curs Devizier

ORGANIZÃM CURSURI AUTORIZATE

TEHNICIAN DEVIZE SI MÃSURÃTORI ÎN CONSTRUCTII

- cod COR 311215 -

PERFECȚIONARE

4 săptămâni
Fișa de înscriere

Specializare

2 săptămâni
Fișa de înscriere

TEMATICI

COMPETENTE DEPRINSE ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI

Competente cheie:
-Competente de bazã în matematicã, stiinte si tehnologie
-Competente informatice
Competente generale:
-Aplicarea prevederilor legale referitoare la sãnãtatea si securitatea în muncã si în domeniul situatiilor de urgentã
Competente specifice:
-Realizarea documentãrii privind preturile pietei
-Efectuarea antemãsurãtorilor
-Întocmirea devizelor
-Întocmirea situatiilor de lucrãri pentru decontarea plãtilor
-Monitorizarea stadiului de realizare a lucrãrilor de constructii

Beneficiezi de:

Cursul se adresează atât persoanelor fizice cât și companiilor, în cadrul programelor de formare profesională continuă a personalului.

Certificatul obținut în urma absolvirii cursului de “Tehnician devize și măsurători în constructii” este eliberat de Ministerul Educației Nationale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Notă: *În conformitate cu Titlul II, Art.21, alineatul 2, litera h) din Codul Fiscal – contravaloarea cursului reprezintă cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit.

Bucuresti

Str. N. Filipescu, nr. 53-55, et.5
tel/fax: 0213.117.992

Gabriela Sav
Manager de Proiect
mobil: +40 741.031.700
gabriela@intersoft.ro

Galati

Str. Universitãtii, nr. 11
tel/fax: 0236.477.007

Elena Vintila
Inginer, consultant de specialitate
mobil: +40 746.159.297
elena@intersoft.ro