OBIECTIV: LOCUINTA PARTER                
Beneficiar: LAKATOS GHEORGHE                
Proiectant: PROIECT SA                
Executant: CONSTRUCTII SA                
 
 Deviz Oferta
 
WBS Simbol Denumire UM Cantitate Pret
Material
- lei -
Pret
Manopera
- lei -
Pret
Utilaj
- lei -
Pret
Transport
- lei -
Pret
Echipamente
- lei -

PU
- lei -

Total
- lei -
0008       LOCUINTA PARTER buc 1,00           0,00 126870,81
0008.1      CONSTRUCTII buc 1,00 0,00 79198,70
0008.1.1         INFRA+SUPRASTRUCTURA buc 1,00           16899,46 16899,46
0008.1.1.1          INFRASTRUCTURA                  
0008.1.1.1.1 TSC03F1         Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 100 mc 0,23 0,00 0,00 473,31 0,00 0,00 473,31 108,86
0008.1.1.1.2 TSA03F1         Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren tare mc 6,81 0,00 42,39 0,00 0,00 0,00 42,39 288,68
0008.1.1.1.3 TSD04B1         Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv mc 1,14 0,35 10,63 0,00 0,00 0,00 10,98 12,52
0008.1.1.1.4 CA01D1         Turnarea betonului simplu...marca... 1) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv mc 4,54 0,69 52,03 0,84 0,00 0,00 53,56 243,15
0008.1.1.1.4.L    2100921          Beton de ciment B 75, stas  3622 mc 4,58 187,11 0,00 0,00 0,00 0,00 187,11 856,28
0008.1.1.1.5 CA01F1         Turnarea betonului simplu...marca... 1) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea între 60—80 m inclusiv mc 18,20 0,69 66,49 1,25 0,00 0,00 68,44 1245,54
0008.1.1.1.5.L    2100945          Beton de ciment    B 150   stas  3622 mc 18,35 212,55 0,00 0,00 0,00 0,00 212,55 3899,44
0008.1.1.1.6 CC01C2         Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii...continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment kg 261,00 0,06 0,28 0,00 0,00 0,00 0,34 89,89
0008.1.1.1.7 CZ0301A1         Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii...fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm kg 57,00 3,15 0,47 0,08 0,00 0,00 3,70 210,82
0008.1.1.1.8 CZ0301C1         Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii...fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D> 16 mm; kg 204,00 3,15 0,31 0,08 0,00 0,00 3,54 722,70
0008.1.1.1.9 CB02A         Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile. mp 22,00 0,00 17,01 0,00 0,00 0,00 17,01 374,28
0008.1.1.1.10 CA02C1         Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) în fundatii continue, radiere  si  pereti  cu  grosime  pâna  la 30 cm inclusiv; mc 2,27 0,35 51,89 1,57 0,00 0,00 53,80 122,13
0008.1.1.1.10.L    2100945          Beton de ciment    B 150   stas  3622 mc 2,29 212,55 0,00 0,00 0,00 0,00 212,55 486,36
0008.1.1.1.11 TRA06A10         Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km   tona 65,80 0,00 0,00 0,00 10,04 0,00 10,04 660,43
0008.1.1.1.12 TRA01A10         Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=  10 km.   tona 0,38 0,00 0,00 0,00 8,21 0,00 8,21 3,12
0008.1.1.1.13 TRA01A10P         Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km tona 22,50 0,00 0,00 0,00 8,21 0,00 8,21 184,77
0008.1.1.2          SUPRASTRUCTURA                  
0008.1.1.2.1 CC02C1         Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante...la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic kg 197,00 0,13 0,47 0,00 0,00 0,00 0,60 118,58
0008.1.1.2.2 CZ0302B1         Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm kg 52,00 3,15 0,31 0,08 0,00 0,00 3,54 184,03
0008.1.1.2.3 CZ0302A1         Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm kg 145,00 3,15 0,51 0,07 0,00 0,00 3,73 541,50
0008.1.1.2.4 CB04A1         Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase...la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi mp 18,20 3,55 11,63 0,00 0,00 0,00 15,17 276,17
0008.1.1.2.5 CA02J1         Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv  în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ; mc 1,11 1,04 43,38 1,05 0,00 0,00 45,46 50,46
0008.1.1.2.5.L    2100957          Beton de ciment    B 200   stas  3622 mc 1,12 225,28 0,00 0,00 0,00 0,00 225,28 252,06
0008.1.1.2.6 CB04A1         Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase...la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi mp 33,00 3,55 11,63 0,00 0,00 0,00 15,17 500,75
0008.1.1.2.7 CC02C1         Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante...la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic kg 279,00 0,13 0,47 0,00 0,00 0,00 0,60 167,94
0008.1.1.2.8 CZ0302A1         Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm kg 64,00 3,15 0,51 0,07 0,00 0,00 3,73 239,01
0008.1.1.2.9 CZ0302B1         Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm kg 215,00 3,15 0,31 0,08 0,00 0,00 3,54 760,91
0008.1.1.2.10 CA02J1         Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv  în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ; mc 2,74 1,04 43,38 1,05 0,00 0,00 45,46 124,57
0008.1.1.2.10.L    2100957          Beton de ciment    B 200   stas  3622 mc 2,76 225,28 0,00 0,00 0,00 0,00 225,28 622,21
0008.1.1.2.11 RPCA06A1         Umplutura...de pamant mc 7,02 0,35 30,48 0,00 0,00 0,00 30,83 216,40
0008.1.1.2.12 TSD04B1         Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv mc 1,76 0,35 10,63 0,00 0,00 0,00 10,98 19,32
0008.1.1.2.13 DA06A1         Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; mc 3,51 60,01 16,45 19,92 0,00 0,00 96,37 338,27
0008.1.1.2.14 DA18A1         Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat:...cu asternere manuala; mc 1,76 0,17 29,35 26,14 0,00 0,00 55,66 97,96
0008.1.1.2.14.L    2200525          Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm mc 1,77 51,69 0,00 0,00 0,00 0,00 51,69 91,70
0008.1.1.2.15 RCSE40A1%         Straturi impermeabile pentru turnarea betoanelor, din folie pvc mp 35,20 27,46 4,82 0,08 0,00 0,00 32,35 1138,88
0008.1.1.2.16 CC02F1         Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante...la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea pâna la 3 kg/m2 inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic kg 123,00 0,13 0,44 0,00 0,00 0,00 0,57 70,36
0008.1.1.2.16.L    2000860          Plasa sudate tip 106 gq 126(29,4  kg/buc)     OL 37-1n kg 123,00 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 383,58
0008.1.1.2.17 CA01B1         Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin mc 3,51 0,35 38,70 1,05 0,00 0,00 40,09 140,73
0008.1.1.2.17.L    2100945          Beton de ciment    B 150   stas  3622 mc 3,54 212,55 0,00 0,00 0,00 0,00 212,55 752,04
0008.1.1.2.18 TRA06A10         Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km   tona 19,80 0,00 0,00 0,00 10,04 0,00 10,04 198,73
0008.1.1.2.19 TRA01A10         Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=  10 km.   tona 12,70 0,00 0,00 0,00 8,21 0,00 8,21 104,29
0008.1.2         ARHITECTURA buc 1,00           62299,23 62299,23
0008.1.2.1          PERETI, TAVANE, TAMPLARIE                  
0008.1.2.1.1 IZF12G         Izolatii termice în camere frigorifice la ...pardoseli, cu placi din polistiren celular tip ...* având grosimea de ...* mm, într-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90, Inclusiv chituirea placilor  mp 35,20 8,87 1,42 1,59 0,00 0,00 11,88 418,04
0008.1.2.1.1.L    2602841          Placa austrotherm 20xps-g/030 50 mm cant neted mp 35,55 25,16 0,00 0,00 0,00 0,00 25,16 894,34
0008.1.2.1.2 CG01D1         Strat suport pentru pardoseli executate din ...mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; mp 42,40 0,00 5,39 0,62 0,00 0,00 6,01 254,89
0008.1.2.1.3 CG01E1         Strat suport pentru pardoseli executate din ...mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, de 2 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; mp 42,40 0,00 4,96 0,31 0,00 0,00 5,27 223,62
0008.1.2.1.4 CD07C2         Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat...în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN, paletizate mc 27,10 211,63 45,37 0,00 0,00 0,00 256,99 6964,55
0008.1.2.1.5 IZF01B         Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului   de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei ...pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat mp 9,80 1,28 0,57 0,00 0,00 0,00 1,85 18,17
0008.1.2.1.6 IZF04H         Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta...pe suprafete înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip *, aplicat cu pânza bitumata acoperita tip ...* sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata tip ...* lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip ...*; mp 9,80 0,37 1,98 0,07 0,00 0,00 2,42 23,76
0008.1.2.1.6.L    2600036          Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75  s 7064 kg 15,68 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 67,01
0008.1.2.1.6.L    2600713          Pinza bit fara strat de acoperire pi 50 100cmx20m s1046 mp 10,78 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 109,94
0008.1.2.1.7 IZF12A         Izolatii termice în camere frigorifice la ...pereti, cu placi din polistiren celular tip ...* având grosimea de ...* mm într-un strat lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sârma zincata. Inclusiv chituirea placilor  mp 7,00 7,64 3,26 3,61 0,00 0,00 14,51 101,54
0008.1.2.1.7.L    2602819          Placa austrotherm xps-r/035 30 mm cant neted mp 7,07 15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15,10 106,73
0008.1.2.1.8 IZF12A*         Termosistem pentru fatade executat cu placi polistiren expandat, inclusiv finisajele mp 117,00 60,85 40,32 0,00 0,00 0,00 101,17 11836,56
0008.1.2.1.9 IZF33B+         Montare profile de protectie a stratului  termoizolant aferent sistemului  de izolare termica Baumit... Profil metalic pentru colturi ml 0,86 38,98 2,27 0,00 0,00 0,00 41,24 35,26
0008.1.2.1.10 RCSH15C%         Grinzi pt.plansee, deschidere >4m, din lemn rasin. 2 fete plane, incl.carboliniarea mc 1,67 640,32 192,81 13,92 0,00 0,00 847,04 1414,56
0008.1.2.1.11 CQ16A+         Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS...executat cu un strat de placi de gips-carton mp 42,40 57,97 12,05 1,90 0,00 0,00 71,92 3049,52
0008.1.2.1.11.L    20010044          Placa GK 12,5 ignifugata mp 42,82 22,16 0,00 0,00 0,00 0,00 22,16 949,17
0008.1.2.2          ACOPERIS                  
0008.1.2.2.1 CE12XB         Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu 1 pina la 4 pante exec.pe scaune din lemn rot.pt.inv.grel mp 72,80 37,70 27,65 3,19 0,00 0,00 68,54 4989,87
0008.1.2.2.2 CE18A1         Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment...scinduri din rasinoase   mp 81,00 12,83 2,84 0,62 0,00 0,00 16,28 1319,07
0008.1.2.2.3 RpIzF08A1%         Folie anticondens pentru invelitori la acoperis (asim) mp 81,00 5,11 28,07 0,62 0,00 0,00 33,80 2737,83
0008.1.2.2.4 CE01A1         Invelitoare din tigla profilata din argila arsa...la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri mp 81,00 8,85 9,36 1,56 0,00 0,00 19,77 1601,24
0008.1.2.2.4.L    2303016          Tigla cu jgheab lat.cu  4 cioc c2 405x230x11       s515 buc 1296,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 2350,10
0008.1.2.2.5 CE13C1         Jgheaburi din tabla zincata...semirotunda, cu diametrul de 15 cm, prefabricate m 36,30 13,67 5,10 0,00 0,00 0,00 18,78 681,56
0008.1.2.2.6 CE09XA-01         Burlane din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrececere cca.6mm rotunde cu diam.15,4cm conf.santier - in cazul folosirii burlanelor semirotunde prefabr. m 12,80 120,51 5,67 0,00 0,00 0,00 126,18 1615,12
0008.1.2.2.7 CK34A+         Usi din  PVC,  cu doua canaturi , (unul fix si altul mobil)  , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...pânâ la 5 mp inclusiv; mp 3,84 4,23 12,76 0,62 0,00 0,00 17,61 67,63
0008.1.2.2.7.L    6313356          Diblu cu expandare marimea 10 buc 23,04 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 62,27
0008.1.2.2.7.L    20012680          Silicon de etansare  l 0,77 35,42 0,00 0,00 0,00 0,00 35,42 27,21
0008.1.2.2.7.L    20010080          Spuma poliuretanica l 0,96 54,05 0,00 0,00 0,00 0,00 54,05 51,89
0008.1.2.2.7.L    6720308          Usa din profile PVC - tip gealan mp 3,84 550,11 0,00 0,00 0,00 0,00 550,11 2112,44
0008.1.2.2.8 CK21A#         Usi profiluri...aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m mp 3,78 24,20 13,47 0,00 0,00 0,00 37,67 142,38
0008.1.2.2.8.L    6308046          Usa din profile aluminiu tip gold 600 mp 3,78 466,35 0,00 0,00 0,00 0,00 466,35 1762,82
0008.1.2.2.9 CK04C+         Ferestre din PVC,  cu un singur canat mobil, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA mp 1,28 41,15 11,34 3,81 0,00 0,00 56,30 72,07
0008.1.2.2.9.L    20010087          Fereastra PVC OCHI MOBIL - SD 80x120 cm mp 1,28 468,95 0,00 0,00 0,00 0,00 468,95 600,26
0008.1.2.2.10 CK05A+         Ferestre din PVC,  doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din beton mp 4,50 30,41 13,47 3,81 0,00 0,00 47,69 214,59
0008.1.2.2.10.L    20010096          Fereastra PVC FIX + DD 150x120 cm mp 4,50 412,67 0,00 0,00 0,00 0,00 412,67 1857,01
0008.1.2.2.11 CF01A1         Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi...la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; mp 107,00 1,21 13,18 0,28 0,00 0,00 14,67 1569,84
0008.1.2.2.11.L    2101195          Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030 mc 1,93 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 3,76
0008.1.2.2.12 RPCJ13A1         Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti pâna la 15 cm latime m 61,60 0,79 6,95 0,00 0,00 0,00 7,74 476,69
0008.1.2.2.13 CI06C-03%         Placaj faianta 15x15-30x30cm fixate cu adeziv ptr.montarea placajelor pe supraf.plane >10mp - pentru placaj in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv) mp 33,20 0,49 43,24 0,91 0,00 0,00 44,64 1482,19
0008.1.2.2.13.L    6110525          Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip adesilex P 9 kg 78,02 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 355,05
0008.1.2.2.14 CF22A01+         Glet DEKO pentru pereti interiori,...Glet de perete mp 71,80 4,58 3,54 0,00 0,00 0,00 8,12 583,17
0008.1.2.2.15 RCSR08A%         Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist. mp 107,00 0,13 8,65 0,16 0,00 0,00 8,93 955,92
0008.1.2.2.15.L    6104353          Vopsea vinarom alba  v.108-210 stas 7359-80 kg 48,15 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,33 304,76
0008.1.2.2.16 7331070         Colorant universal casati arlecchino l 14,36 88,73 0,00 0,00 0,00 0,00 88,73 1274,12
0008.1.2.2.17 CG06D1         Pardoseli din mozaic turnate pe loc  ...simplu, în câmp continuu in grosime de 1,5 cm, fara bordura, cu piatra de mozaic din marmura, în încaperi cu suprafete peste 5 mp; mp 5,76 32,93 26,09 0,94 0,00 0,00 59,95 345,32
0008.1.2.2.18 CG11A1         Pardoseli din placi din gresie ceramica ...patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu   mp 14,60 9,40 15,60 0,62 0,00 0,00 25,62 374,05
0008.1.2.2.18.L    2419328          Placa gresie mapisa 33.3x33.3 kenya mp 15,04 30,61 0,00 0,00 0,00 0,00 30,61 460,28
0008.1.2.2.19 CG02D1         Pardoseli din parchet...cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin lipire cu aracet, în încaperi cu suprafete peste 10mp; mp 22,10 5,59 13,61 0,16 0,00 0,00 19,35 427,67
0008.1.2.2.19.L    2941131          Parchet fag  lmb,ul 22 x 50 x 300    xx  cls.2  s 228/4 mp 21,00 68,26 0,00 0,00 0,00 0,00 68,26 1433,13
0008.1.2.2.19.L    2944717          Frizuri  fag        22 x 60 x 700    xx         s 228/1 mp 2,32 65,23 0,00 0,00 0,00 0,00 65,23 151,38
0008.1.2.2.20 CZ0204A1         Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-Z...preparat cu ciment M 30, în instalatii centralizate fara adaos de var; mc 0,14 178,63 7,37 40,64 0,00 0,00 226,64 31,73
0008.1.2.2.21 TRA01A10         Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=  10 km.   tona 50,20 0,00 0,00 0,00 8,21 0,00 8,21 412,24
0008.1.2.3          TROTUARE SI SCARI                  
0008.1.2.3.1 TSD04B1         Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv mc 1,70 0,35 10,63 0,00 0,00 0,00 10,98 18,66
0008.1.2.3.2 DA18A1         Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat:...cu asternere manuala; mc 1,70 0,17 29,35 26,14 0,00 0,00 55,66 94,62
0008.1.2.3.2.L    2200525          Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm mc 1,71 51,69 0,00 0,00 0,00 0,00 51,69 88,57
0008.1.2.3.3 CG34A%         Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip mp 34,00 4,56 21,27 0,00 0,00 0,00 25,83 878,19
0008.1.2.3.3.L    2800329          Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros mp 35,02 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 1435,91
0008.1.2.3.4 CA04D05         Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi....Beton turnat în rampe de scari si podeste, ridicat cu bob si transportat cu roaba 30 m mc 0,58 0,00 70,18 0,00 0,00 0,00 70,18 40,70
0008.1.2.3.5 CC02F1         Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante...la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea pâna la 3 kg/m2 inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic kg 10,00 0,13 0,44 0,00 0,00 0,00 0,57 5,72
0008.1.2.3.5.L    2001101          Plasa sudate tip 130 gr 283(40,6  kg/buc)     OL 37-1n kg 10,00 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 31,19
0008.1.2.3.6 CB02A1         Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de...0-3m.    mp 2,25 4,29 11,20 0,00 0,00 0,00 15,49 34,86
0008.1.2.3.7 CH01E1         Trepte din beton simplu B 100...sclivisite sau rolate, cu mortar de ciment marca M 100—T, finisate simplu, cu muchii drepte si suprafete perfect plane m 8,10 7,23 14,46 0,31 0,00 0,00 22,01 178,25
0008.1.2.3.8 TRA01A10         Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=  10 km.   tona 14,40 0,00 0,00 0,00 8,21 0,00 8,21 118,25
0008.2        INSTALATII ELECTRICE buc 1,00           0,00 2346,38
0008.2.1         INSTALATII ELECTRICE buc 1,00           2346,38 2346,38
0008.2.1.1 EB06A1        Conducta punte (INTENC), pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze  m 106,00 0,51 2,98 0,00 0,00 0,00 3,48 369,24
0008.2.1.2 4826880        Conductor  fy             1x  1,5      s 6865 m 109,18 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 71,88
0008.2.1.3 EB06A1        Conducta punte (INTENC), pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze  m 72,80 0,51 2,98 0,00 0,00 0,00 3,48 253,59
0008.2.1.4 4826892        Conductor  fy             1x  2,5      s 6865 m 75,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 78,83
0008.2.1.5 ED01A1        Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat  buc 3,00 0,32 4,54 0,00 0,00 0,00 4,86 14,58
0008.2.1.5.L    5500720         Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V  10a buc 3,03 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 11,23
0008.2.1.6 ED03A1        Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat  buc 1,00 0,32 5,10 0,00 0,00 0,00 5,43 5,43
0008.2.1.6.L    5520366         Comutator cumpana st.simbol   0176 10 A ;250 v buc 1,01 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37 4,41
0008.2.1.7 ED08A1        Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat  buc 8,00 0,32 4,54 0,00 0,00 0,00 4,86 38,88
0008.2.1.7.L    5536157         Priza  bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a buc 8,08 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 29,30
0008.2.1.8 EF05D1        Tablou de apartament tip bloc electric...bloc electric cu 4 circuite buc 1,00 277,70 22,54 0,00 0,00 0,00 300,24 300,24
0008.2.1.9 EE12H1        Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice  buc 1,00 2,52 9,92 0,00 0,00 0,00 12,45 12,45
0008.2.1.9.L    5103546         Corp il.fl.fipa -02       250 V 1x  20w buc 1,00 144,20 0,00 0,00 0,00 0,00 144,20 144,63
0008.2.1.10 EE05C1        Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic  buc 2,00 3,43 4,54 0,00 0,00 0,00 7,97 15,93
0008.2.1.10.L    5104083         Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip aa-dsimb.b11324 buc 2,02 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7,28 14,73
0008.2.1.11 20018406        Detector de miscare PIR Paradoor, vertical buc 1,00 295,03 0,00 0,00 0,00 0,00 295,03 295,03
0008.2.1.12 EE05C1        Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic  buc 3,00 3,43 4,54 0,00 0,00 0,00 7,97 23,90
0008.2.1.13 11397383        Corp iluminat fluorescent cpb 1x40 w+starter buc 1,00 37,76 0,00 0,00 0,00 0,00 37,76 37,76
0008.2.1.14 7302105        Plafoniera decorativa buc 3,00 51,96 0,00 0,00 0,00 0,00 51,96 155,89
0008.2.1.15 EH01A1        Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV  buc 10,00 0,00 10,92 23,24 0,00 0,00 34,16 341,55
0008.2.1.16 W2J01A#        Verificarea si încercarea retelei electrice aeriene în vederea receptiei si punerii în functiune...retea noua; buc 1,00 0,00 48,49 78,42 0,00 0,00 126,91 126,91
0008.3        INSTALATII SANITARE buc 1,00           0,00 36182,29
0008.3.1         INSTALATII ALIM APA buc 1,00           10993,90 10993,90
0008.3.1.1 TSA02F1        Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare mc 1,62 0,00 33,88 0,00 0,00 0,00 33,88 54,89
0008.3.1.2 ACE08A1        Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 0,14 52,98 8,65 0,00 0,00 0,00 61,63 8,63
0008.3.1.3 AcA43A+        Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant  dupa imbinare...D < 63 mm inclusiv m 10,00 2,20 0,77 0,32 0,00 0,00 3,29 32,92
0008.3.1.3.L    2303549         TUB <WaterKIT> APA PE100 D. 40x 2,0mm PN6 SDR26 m 10,15 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3,18 32,24
0008.3.1.4 RPCA03        Umplutura pamint executata in straturi orizontale de 20-30 cm gros.udata si batuta cu maiul de mina mc 1,49 0,35 30,48 0,00 0,00 0,00 30,83 45,93
0008.3.1.5 AcE101A1+        Camin de inspectie Wavin SG 315, cu baza din PE, avind racorduri cu D= 110mm...baza camin cu doua racorduri, coloana fara tub telescopic  buc 1,00 29,09 12,76 0,00 0,00 0,00 41,85 41,85
0008.3.1.5.L    20013428         Baza camin PP D 425mm Tip I 1intrare/1 iesire D110mm  buc 1,00 369,01 0,00 0,00 0,00 0,00 369,01 369,01
0008.3.1.5.L    20013504         Coloana camin TEGRA 1000 H=1000mm buc 1,02 2049,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2049,89 2090,89
0008.3.1.6 ACD01G1        Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport necarosabil tip i buc 1,00 317,96 25,52 0,00 0,00 0,00 343,48 343,48
0008.3.1.7 ATD24C        Robinet montat...prin:insurubare,cu diametrul pina la 1 buc 2,00 0,00 11,62 0,00 0,00 0,00 11,62 23,24
0008.3.1.8 4204192        Robinet sfera si rac oland,sect trec tot,fluture manevra 1 buc 2,00 51,14 0,00 0,00 0,00 0,00 51,14 102,29
0008.3.1.9 AcA65D+        Imbinare fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI)...D = 40-50 x 1” buc 2,00 1,34 2,69 0,00 0,00 0,00 4,03 8,07
0008.3.1.9.L    20020496         Racord <waterkit> compres.d. 40x1 fe buc 2,00 11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 23,45
0008.3.1.10 AcA65B+        Imbinare fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI)...D = 25-32 x ¾” buc 1,00 0,87 1,98 0,00 0,00 0,00 2,85 2,85
0008.3.1.10.L    20020494         Racord <waterkit> compres.d. 32x3/4 fe buc 1,00 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6,31 6,31
0008.3.1.11 AcA58B+        Sudura prin electrofuziune mufa/cot electrosudabil din PEHD - VALROM...D = 40  mm  buc 2,00 6,35 6,52 0,81 0,00 0,00 13,68 27,36
0008.3.1.11.L    20020213         Cot 90°electrosudabil d. 40 buc 2,00 63,48 0,00 0,00 0,00 0,00 63,48 126,96
0008.3.1.12 RPSE24A#        Montarea filtrului pentru apa potabila cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, ...avand dimensiunile de 1...2 buc 1,00 0,29 38,99 0,00 0,00 0,00 39,28 39,28
0008.3.1.12.L    7322056         Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 1 buc 1,00 29,46 0,00 0,00 0,00 0,00 29,46 29,46
0008.3.1.13 SA19A#        Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin...electrofuziune, la constructii industriale, d=20 mm m 30,00 3,31 2,55 0,00 0,00 0,00 5,86 175,94
0008.3.1.13.L    6717087         Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm m 30,60 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 112,04
0008.3.1.13.L    6719485         Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm buc 6,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 3,12
0008.3.1.13.L    6719493         Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm buc 6,30 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 5,60
0008.3.1.13.L    6719477         Mufa  polipropilena avind diametrul exterior 20 mm buc 7,50 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 3,38
0008.3.1.13.L    6713671         Racord fe polipropilena DN 20 x 1/2 cod 64100303 buc 30,00 54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 54,78 1643,45
0008.3.1.14 SA19A#        Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin...electrofuziune, la constructii industriale, d=20 mm m 22,00 3,31 2,55 0,00 0,00 0,00 5,86 129,02
0008.3.1.14.L    6701255         Tub pp-r+al tip coprax DN 20 cod 63al0004 m 22,44 19,31 0,00 0,00 0,00 0,00 19,31 433,35
0008.3.1.14.L    6719485         Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm buc 4,40 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 2,29
0008.3.1.14.L    6719493         Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm buc 4,62 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 4,11
0008.3.1.14.L    6719477         Mufa  polipropilena avind diametrul exterior 20 mm buc 5,50 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 2,48
0008.3.1.14.L    6713671         Racord fe polipropilena DN 20 x 1/2 cod 64100303 buc 22,00 54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 54,78 1205,20
0008.3.1.15 RPSA43A#        Montarea bratarii pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic de alimentare cu apa si gaze, montata prin incastrare, conductele avind diametrul de:...1/2”; buc 60,00 0,25 3,97 0,00 0,00 0,00 4,21 252,88
0008.3.1.15.L    4204068         Bratara  tevi instalatii apa si gaze      1/2 buc 60,00 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 227,30
0008.3.1.16 SD08XA        Robinet de trecere cu ventil si mufe  avind diametrul de 3/8 si 1/2 buc 4,00 0,63 2,84 0,00 0,00 0,00 3,47 13,87
0008.3.1.16.L    4202474         Robinet trec. fonta   1/2 A vent+mufa  pn10      s6480 buc 4,00 15,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15,79 63,16
0008.3.1.17 SE56A#        Filtru pentru apa potabila, cu...mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2 buc 1,00 0,14 32,61 0,00 0,00 0,00 32,75 32,75
0008.3.1.17.L    2806227         Filtru de apa pentru impuritati y 3/4 buc 1,00 14,32 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 14,32
0008.3.1.18 SD07B#        Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/4 buc 3,00 9,50 3,40 0,00 0,00 0,00 12,90 38,71
0008.3.1.18.L    4204427         Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi - fi cu D = 3/4 buc 3,00 474,98 0,00 0,00 0,00 0,00 474,98 1424,95
0008.3.1.19 SC36B1        Spalator dublu pentru vase,din tabla de otel emailata,Montare pe console fixate cu dibluri...metalice   buc 1,00 29,87 23,11 0,00 0,00 0,00 52,98 52,98
0008.3.1.19.L    4200361         Spalator tabla email dublu buc 1,01 121,45 0,00 0,00 0,00 0,00 121,45 122,06
0008.3.1.20 SC07E1        Lavoar din portelan sanitar, montat pe...piedestal   buc 1,00 0,08 24,24 0,00 0,00 0,00 24,32 24,32
0008.3.1.20.L    2437996         Lavoar portelan f.spatar   l 2-550mm mono    c. 2 s1540 buc 1,01 69,52 0,00 0,00 0,00 0,00 69,52 70,21
0008.3.1.20.L    2453861         Piedestal lavoar  p1 portelan       mono    c. 2 ni 806 buc 1,01 49,35 0,00 0,00 0,00 0,00 49,35 49,85
0008.3.1.21 SC38A1        Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de...9 litri   buc 1,00 170,95 63,80 0,00 0,00 0,00 234,75 234,75
0008.3.1.21.L    2446416         Vas closet         civ3    portelan mono    c. 2 s 2066 buc 1,01 71,74 0,00 0,00 0,00 0,00 71,74 72,45
0008.3.1.22 SC01B-1#        Cada baie fonta em,tb...em,polimetacr,fibr st incl hidromas, tevi scurg pb, picioare fonta   (corectie)  buc 1,00 99,18 53,87 0,00 0,00 0,00 153,06 153,06
0008.3.1.22.L    4203363         Ventil scurgere cada baie       1 1/4   rac.cotit s9610 buc 1,00 47,30 0,00 0,00 0,00 0,00 47,30 47,30
0008.3.1.22.L    2308532         Cada acryl sirius 170x70 cm buc 1,00 111,78 0,00 0,00 0,00 0,00 111,78 111,78
0008.3.1.23 SD05XA        Baterie amestecatoare pt.lavoar sau spalator avindd=1/2 asezata stativa buc 1,00 103,76 32,61 0,00 0,00 0,00 136,37 136,37
0008.3.1.24 SD08A1        Baterie amestecatoare de perete pentru...spalator,din fonta sau alama,avand d=1/2 toli buc 1,00 0,68 7,09 0,00 0,00 0,00 7,76 7,76
0008.3.1.24.L    4201470         Baterie amestec spalator alama t.flx.jet.perl.1/2s8732 buc 1,00 204,85 0,00 0,00 0,00 0,00 204,85 204,85
0008.3.1.25 SD04C1        Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama,Montare cu...dibluri metalice   buc 1,00 1,18 15,60 0,00 0,00 0,00 16,78 16,78
0008.3.1.25.L    4201511         Baterie amest.alama tub flexibpara monob I 1/2 ni 4309 buc 1,00 211,08 0,00 0,00 0,00 0,00 211,08 211,08
0008.3.1.26 SC19A1        Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar   buc 1,00 1,46 11,20 0,00 0,00 0,00 12,66 12,66
0008.3.1.26.L    4203145         Sifon simplu extensibil ies oriz boira DN 11/4 cod m110 buc 1,00 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 6,09
0008.3.1.27 SC20A1        Sifon pentru spalator dublu(pant....)de 1 1/2 ,simbol 797 buc 1,00 62,65 14,74 0,00 0,00 0,00 77,40 77,40
0008.3.1.28 SC26A2        Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm   buc 1,00 90,65 13,89 0,00 0,00 0,00 104,54 104,54
0008.3.1.29 SC25A1        Etajera din...portelan sanitar tip   buc 1,00 0,88 7,23 0,00 0,00 0,00 8,11 8,11
0008.3.1.29.L    2451734         Etajera portelan tip e2.55          mono    c.1  ni 567 buc 1,01 24,56 0,00 0,00 0,00 0,00 24,56 24,80
0008.3.1.30 SC28B1        Sapuniera din...portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla   buc 1,00 9,04 4,39 0,00 0,00 0,00 13,44 13,44
0008.3.1.31 SC20XA        Suport din portelan pt. hirtie montat pe perete buc 1,00 0,89 6,10 0,00 0,00 0,00 6,99 6,99
0008.3.1.31.L    2453794         Port - hirtie portelan  ha-23-15   melania    mono  c.1 buc 1,00 17,83 0,00 0,00 0,00 0,00 17,83 17,83
0008.3.1.32 TRA01A10        Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=  10 km.   tona 1,15 0,00 0,00 0,00 8,21 0,00 8,21 9,44
0008.3.2         INSTALATII DE SCURGERE buc 1,00           24680,33 24680,33
0008.3.2.1 SB08E#        Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=110 mm   m 2,00 2,52 4,54 0,00 0,00 0,00 7,05 14,11
0008.3.2.1.L    6717091         Tub din polipropilena, diametrul de 50 mm m 2,06 23,19 0,00 0,00 0,00 0,00 23,19 47,78
0008.3.2.2 RPSB15E#        Montarea pieselor de legatura (ramificatie simpla) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar), pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de:...110 mm buc 2,00 5,48 5,39 0,00 0,00 0,00 10,86 21,73
0008.3.2.2.L    2304865         Ramificatie PP 110/50x45  buc 1,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 6,80
0008.3.2.2.L    2304866         Ramificatie PP 110/50x90  buc 1,00 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11 7,11
0008.3.2.3 SB10C#        Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc,...dn=50 mm   buc 2,00 3,98 3,54 0,00 0,00 0,00 7,53 15,05
0008.3.2.3.L    6704177         Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 50mm buc 2,00 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6,23 12,45
0008.3.2.4 SB09C#        Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=50mm   buc 6,00 1,99 3,12 0,00 0,00 0,00 5,11 30,66
0008.3.2.4.L    6721013         Cot pentru instal canalizare,poliprop ignif, D = 50 mm buc 6,00 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 19,89
0008.3.2.5 SB09E#        Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm   buc 2,00 2,74 0,40 0,00 0,00 0,00 3,14 6,27
0008.3.2.5.L    6704144         Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 mm buc 2,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 13,10
0008.3.2.6 SB09E#        Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm   buc 1,00 2,74 0,40 0,00 0,00 0,00 3,14 3,14
0008.3.2.6.L    2306291         Reductie excentrica din polipropilena ignifugata pentru canalizari interioare HTR-A110/050  buc 1,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46
0008.3.2.7 SB28A#        Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...50 mm   buc 1,00 2,19 3,54 0,00 0,00 0,00 5,74 5,74
0008.3.2.7.L    6721103         Sifon  pard,1 iesire  d50, 1 intrare d40 si capac prot buc 1,00 56,95 0,00 0,00 0,00 0,00 56,95 56,95
0008.3.2.8 AcD27A3+        Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 3-5m m 10,50 0,00 6,24 0,00 0,00 0,00 6,24 65,50
0008.3.2.8.L    20013938         Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=3.0m m 10,71 18,81 0,00 0,00 0,00 0,00 18,81 201,51
0008.3.2.9 ACA11B1-1        Montare teava pp-r pentru canalizare, in pamant, in exteriorul cladirilor, avand dn...50   m 3,00 24,49 3,26 0,05 0,00 0,00 27,80 83,40
0008.3.2.10 SB08C#        Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=50 mm   m 8,00 1,92 3,54 0,00 0,00 0,00 5,47 43,75
0008.3.2.10.L    2303548         Tub <easykit> pp ignifugat d. 50 cu 1mufa l1000 buc 8,24 8,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8,78 72,33
0008.3.2.11 RPCA01A1        Sapatura de pamânt in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate în cantitati pâna la 20mp la punctul de lucru cu maluri ...nesprijinite    mc 3,60 0,00 43,95 0,00 0,00 0,00 43,95 158,22
0008.3.2.12 ACF03A%        Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare,  ca substrat,  strat de protectie,  strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,  executate cu:...nisip mc 0,30 52,98 8,65 0,00 0,00 0,00 61,63 18,49
0008.3.2.13 RPCA03        Umplutura pamint executata in straturi orizontale de 20-30 cm gros.udata si batuta cu maiul de mina mc 3,30 0,35 30,48 0,00 0,00 0,00 30,83 101,73
0008.3.2.14 ACD05XL        Camin de vizitare stas2448-82 cu sect. rectang.dinzidar de caram.pt.canal cu sect ovoid.bxh700x1050 buc 4,00 4541,10 879,70 42,95 0,00 0,00 5463,75 21854,99
0008.3.2.15 AcA42A3+        Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru instalatii de alimentare cu apa ...Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire, buc 4,00 0,00 8,51 0,00 0,00 0,00 8,51 34,03
0008.3.2.15.L    20014416         Piesa de curatire PE canalizare 45grd110 buc 4,00 102,81 0,00 0,00 0,00 0,00 102,81 411,23
0008.3.2.16 ACD01G1        Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport necarosabil tip i buc 4,00 317,96 25,52 0,00 0,00 0,00 343,48 1373,92
0008.3.3         MONTAJ UTILAJ ALIM APA buc 1,00           58,05 58,05
0008.3.3.1 RpAcB02A%        Montarea in caminul existent a contorului de apa si a robinetului de concesie ingropat,  la bransamentele de plumb,  avand diametrul de:...20 mm buc 1,00 37,64 20,42 0,00 0,00 0,00 58,05 58,05
0008.3.4         UTILAJ ALIM. APA buc 1,00           450,00 450,00
0008.3.4.1          CONTOR APA RECE MNK CLASA C Q.3,5 mc/h-D.1 buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00
0008.4        INSTALATII TERMICE buc 1,00           0,00 6638,44
0008.4.1         CONDUCTE SI RADIATOARE buc 1,00           3777,98 3777,98
0008.4.1.1 IC03C1-1        Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena montata in distribuitie instalatii de incalzire centrala avand...d= 25 mm   m 8,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 5,39 43,10
0008.4.1.1.L    6716502         Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm m 8,08 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 77,93
0008.4.1.2 IC03B1-1        Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena montata in distributie instal de incalzire centrala avand ...d= 20 mm   m 57,00 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 5,10 290,92
0008.4.1.2.L    6716501         Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm m 57,57 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7,28 418,91
0008.4.1.3 IC36B1#        Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm m 4,50 0,00 4,96 0,00 0,00 0,00 4,96 22,33
0008.4.1.3.L    6716502         Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm m 4,64 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 44,70
0008.4.1.4 IC36A1#        Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de pana la 20 mm inclusiv m 7,20 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 4,25 30,62
0008.4.1.4.L    6716501         Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm m 7,42 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7,28 53,96
0008.4.1.5 IC42D1        Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand...d =273 mm   buc 1,00 29,29 123,20 0,00 0,00 0,00 152,49 152,49
0008.4.1.5.L    7318830         Distribuitor / colector cu 5 racorduri pentru tub pe-al-pe tip xlpe/hdpe buc 1,00 57,55 0,00 0,00 0,00 0,00 57,55 57,55
0008.4.1.6 ID14B1        Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie  incalz. centrala cu d:...3/4 buc 3,00 1,03 3,54 0,00 0,00 0,00 4,57 13,71
0008.4.1.6.L    3811279         Robinet cu sfera corp alama 3/4 25 seria arizona cod 658 mt buc 3,00 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 16,25
0008.4.1.7 RPSE24A#        Montarea filtrului pentru apa potabila cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, ...avand dimensiunile de 1...2 buc 1,00 0,14 38,99 0,00 0,00 0,00 39,13 39,13
0008.4.1.7.L    2806227         Filtru de apa pentru impuritati y 3/4 buc 1,00 14,32 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 14,32
0008.4.1.8 IB02C01        Convectoradiator tip panou ...montare  1 rind tevi,racordat cu mufa,h=624mm avand <15 tevi verticale buc 2,00 0,19 2,55 0,00 0,00 0,00 2,74 5,48
0008.4.1.8.L    5701403         Convectoradiator c.r.p. 1 rind   624/ 5 mufa   nii 341 buc 2,00 80,01 0,00 0,00 0,00 0,00 80,01 160,01
0008.4.1.9 IB02C01        Convectoradiator tip panou ...montare  1 rind tevi,racordat cu mufa,h=624mm avand <15 tevi verticale buc 1,00 0,19 2,55 0,00 0,00 0,00 2,74 2,74
0008.4.1.9.L    5700800         Radiator portprosop RADY LINEAR CROMAT RC 040/120 mm  buc 1,00 114,71 0,00 0,00 0,00 0,00 114,71 114,71
0008.4.1.10 IB02D01        Convectoradiator tip panou ...montare  1 rind tevi,racordat cu mufa,h=624mm avand >15 tevi verticale buc 2,00 0,19 2,98 0,00 0,00 0,00 3,17 6,33
0008.4.1.10.L    5701568         Convectoradiator c.r.p. 1 rind   624/13 mufa   nii 341 buc 2,00 158,30 0,00 0,00 0,00 0,00 158,30 316,61
0008.4.1.11 ID01A2        Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie  incalzire centrala cu d:...1/2 buc 5,00 0,62 2,41 0,00 0,00 0,00 3,03 15,13
0008.4.1.11.L    4202721         Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava OL cod 4o290403 buc 5,00 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 41,96 209,81
0008.4.1.12 ID01A2        Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie  incalzire centrala cu d:...1/2 buc 5,00 0,62 2,41 0,00 0,00 0,00 3,03 15,13
0008.4.1.12.L    4507213         Robinet coltar teava cu reglaj retur dn1/2 cod 4o120414 buc 5,00 25,14 0,00 0,00 0,00 0,00 25,14 125,72
0008.4.1.13 RPID02A        Robineti de aerisire sau trecere cu diametrul pinala 1/2 buc 5,00 0,41 12,19 0,00 0,00 0,00 12,60 63,01
0008.4.1.14 IC50A2        Cot ua2 cu racord olandez negru...d=1/2  toli   buc 5,00 8,29 2,13 0,00 0,00 0,00 10,41 52,07
0008.4.1.15 RPIC80A1-1        Montat fitinguri pp, pe (cot,mufa,teu,niplu,reductii) in intalatii de incalzire...3/8-1 buc 65,00 0,86 12,19 0,00 0,00 0,00 13,05 848,19
0008.4.1.15.L    6719485         Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm buc 35,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 18,19
0008.4.1.15.L    6719493         Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm buc 10,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 8,89
0008.4.1.15.L    6719477         Mufa  polipropilena avind diametrul exterior 20 mm buc 5,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 2,25
0008.4.1.15.L    3330749         Racord drept PPR 20 x 1/2  FI buc 10,00 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 51,27
0008.4.1.16 IC35C1        Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie  incalz. sau gaze Montare  in zid caram. sau beton d= 1/2 toli buc 32,00 4,04 3,54 0,00 0,00 0,00 7,59 242,82
0008.4.1.17 IC35D1        Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie  incalz. sau gaze Montare  in zid. caram. sau beton d=3/4  toli buc 6,00 4,32 3,54 0,00 0,00 0,00 7,87 47,19
0008.4.1.18 IE03A1        Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru alim. aeroterme si baterii cu d:...3/8 la 1 toli   m 77,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 1,28 98,25
0008.4.1.19 IE04A1        Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a cond. de alim aeroterme si baterii cu d:...3/8  la 1 m 77,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 1,28 98,25
0008.4.2         MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE CT buc 1,00           310,46 310,46
0008.4.2.1 IA05A1        Cazan monobloc pentru incalzire centrala-aiacs-avand debitul...de:40000 kcal/h ,cu combustibil solid   buc 1,00 37,56 175,66 0,00 0,00 0,00 213,22 213,22
0008.4.2.2 IA23B2        Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala:...manometru   buc 1,00 71,08 5,39 0,00 0,00 0,00 76,47 76,47
0008.4.2.3 FF07B1        Ventil reglaj termostatic(presostatic)dn...15-20 mm   buc 1,00 2,31 18,46 0,00 0,00 0,00 20,77 20,77
0008.4.3         UTILAJ CT buc 1,00           2550,00 2550,00
0008.4.3.1          CENTRALA TERMICA DE APARTAMENT (60mp) FUNCTIONARE CU COMB. SOLID buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00
0008.4.3.2          TERMOSTAT  buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
0008.5        INSTALATII GAZE buc 1,00           0,00 2505,01
0008.5.1         INSTALATII GAZE buc 1,00           2505,01 2505,01
0008.5.1.1 GA01A2        Teava de otel cu gros pina la 6mm Montare cu executie manuala...dn= 50 mm teren greu   hm 0,20 89,34 199,32 84,43 0,00 0,00 373,09 74,62
0008.5.1.1.L    3108009         Teava pentru constructii fara sudura LC  51  x 6  / OLT 35     s 404/2 m 20,06 51,18 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 1026,63
0008.5.1.2 GB01A1        Robinet cu flanse pn 10-16, avand...dn= 50 mm   buc 1,00 16,58 8,22 0,00 0,00 0,00 24,80 24,80
0008.5.1.2.L    4601618         Robinet sert.pana     af  pu  oi PN = 25 D = 50   450 n 5315 buc 1,00 379,96 0,00 0,00 0,00 0,00 379,96 379,96
0008.5.1.3 GE01A1        Regulator de presiune montat individual pentru debitul nominal de...10 mc/h   buc 1,00 118,54 29,06 0,00 0,00 0,00 147,61 147,61
0008.5.1.4 IC23A1        Teava otel instalatie  sud. Long. Ng. neteda. Instalatie  gaze constructii industriale sudura la locuri ardere...d=3/4 toli   m 6,00 1,37 10,07 0,00 0,00 0,00 11,44 68,63
0008.5.1.4.L    3304835         Teava pentru instalatii.neagra nefil.m  - 20(  3/4) OL  32 1  s 7656 m 6,06 9,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 59,91
0008.5.1.5 IC22A1        Teava otel...Instalatie  sud. long. ng+filet+mufa insurubata indistributie sere d=3/8  toli m 22,00 0,35 4,82 0,00 0,00 0,00 5,17 113,77
0008.5.1.5.L    3304811         Teava pentru instalatii.neagra nefil.m  - 10(  3/8) OL  32 1  s 7656 m 22,22 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 9,62 213,78
0008.5.1.6 IA24B1        Supapa de siguranta din...alama cu d:3/4 buc 2,00 97,43 1,84 0,00 0,00 0,00 99,27 198,55
0008.5.1.7 ID21A2        Robinet cu cep cu capat pentru racordarea tubului de cauciuc pentru Instalatie  de gaze, cu d:...3/8 buc 1,00 0,38 6,24 0,00 0,00 0,00 6,62 6,62
0008.5.1.7.L    4202709         Robinet dublu reglaj fonta cen ventil,simb.4121 3/8 buc 1,00 15,21 0,00 0,00 0,00 0,00 15,21 15,21
0008.5.1.8 ID20B1        Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de inchidere cu...d: 3/4 buc 2,00 0,79 9,78 0,00 0,00 0,00 10,57 21,15
0008.5.1.8.L    4202711         Robinet cu dublu reglaj pentru   radiatoare 3/4 toli fc buc 2,00 38,87 0,00 0,00 0,00 0,00 38,87 77,73
0008.5.1.9 IE06A1        Verificarea definitiva la pres. a cond. de gaze montate ,robinete, d:...pina la 1 m 28,00 0,07 1,28 0,00 0,00 0,00 1,35 37,74
0008.5.1.10 IE06B1        Verificarea definitiva la pres. a cond. de gaze montate ,robinete, d:...peste 1 m 20,00 0,07 1,84 0,00 0,00 0,00 1,91 38,30
 
                    Cota TVA: 24,00
                    Valoare TVA: 30448,99
                    Valoare cu TVA: 157319,80