Editare cantităţi resurse din reţeta normei direct în grid:


Modificarea cantitaţii resursei se reflectă automat în modificarea consumului unitar al acesteia din articol:


înlocuire articol din cadrul Normelor compuse din întreaga investiţie:


Rezultatul inlocuirii este subliniat in imaginea urmatoare:


Calcul invers pe investiţie cu funcţionalitate de eliminare a zecimalelor de pe Valoarea fără TVA a devizelor conform cerinţelor programelor de finanţare Europene


Rezultatul functiei de Rotunjire valori devize:


Transfer Rest de executat în ofertare pentru restudierea lucrărilor conform O.U.G. 79 din 8 Noiembrie 2017: