Definirea parametrilor la nivel de antemăsurătoare/deviz:


Utilizarea parametrilor în şir calcul cantitate, cu posibilitate de iniţializare cu diferite valori: